solutions4care

Wie zijn wij

Creatieve denkers en doeners

Voor focus en eenvoud in de zorg

 

Succesvol veranderen

Veranderen met houvast

dat is wat wij bieden. 

 

Succesvol omdat:

Wij weten wat werkt

Hoe angst en vermijding

ons kan belemmeren

 

 

Ieder mens heeft behoefte aan succes. Succesvolle organisaties hebben één belangrijk kenmerk: "Ze leren sneller en beter dan de concurrent". Hierdoor zijn zij in staat om sneller in te spelen op de veranderende omstandigheden. Solutions4Care heeft een model en aanpak ontwikkeld waarin de belangrijkste succesfactoren worden behandeld. 

 • Faciliterend leiderschap
  • Succesvolle leidinggevenden richten hun behoefte aan erkenning niet op zichzelf maar op het creëren van een geweldig bedrijf of team.  
 • Teamleren
  • Succesvolle teams vertonen het verschijnsel dat het beste als gelijkgerichtheid omschreven kan worden. Het team functioneert als één geheel.  
 • Eenvoud
  • De kracht van de eenvoud helpt als het gaat om doelgerichtheid en de consistentie om het uit te kunnen voeren. Freud, Darwin, Marx en Einstein zijn in staat geweest om de complexiteit van de wereld te vereenvoudigen tot één centraal idee, een basisprincipe dat alles verenigt en stuurt.
 • Balans in teamrollen
  • (Management)kwaliteiten laten zich niet verenigen in één persoon, in een team kan dat wel. Een team bezit de mogelijkheid om uiteenlopende karakters, eigenschappen en talenten samen te brengen en op elkaar in te laten spelen.
 • Wederzijds respect
  • Noodzakelijke verschillen in een team kunnen alleen tot z’n recht komen op het moment dat er sprake is van onderling respect en vertrouwen. Inzicht in elkaars talenten en beperkingen zal leiden tot kennis en vanuit deze kennis kan men werken aan het onderlinge respect en vertrouwen.
 • Heldere doelstellingen
  • Op een meer abstract niveau werkt een team in principe mee aan de realisering van een missie. Het maakt duidelijk waar het allemaal om begonnen is. Aan de missie zijn de doelen opgehangen die het team richten. Doelen kunnen vertaald worden in concrete resultaten en taken. Resultaten worden vertaald naar concrete taken per teamlid. Hierdoor is duidelijk wat de persoonlijke bijdrage aan het gezamenlijke resultaat is.
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid
  • Kernwaarde van werken in teams is dat de verantwoordelijkheid gezamenlijk is. Vanuit deze verantwoordelijkheid wordt de bijdrage van ieder teamlid verbonden aan het team. Het delen van verantwoordelijkheid betekent dat jij je niet meer achter een ander kunt verschuilen.
 • Initiatief tonen
  • Initiatief tonen betekent dat de teamleden daden aan woorden koppelen. Dit beperkt zich niet tot de taakomschrijving maar komt voort uit de motivatie van de medewer-kers. Een cultuur waarin gemakkelijk initiatieven worden genomen, bevordert de spontaniteit, en daarmee de creativiteit van het team.
 • Open communicatie
  • De basis voor samenwerking tussen teamleden is de uitwisseling van informatie. In het team is goede communicatie belangrijk om zowel onderlinge relaties te bevorderen als om de taak effectief te kunnen volbrengen.
 • Flexibel aanpassen
  • Een goed team kan zich voortdurend aanpassen aan de omstandigheden. Het steeds leren omgaan met nieuwe situaties houdt het team alert en bevordert het leren.
 • Discipline
  • Succesvolle bedrijven bouwen een consistent systeem met duidelijke begrenzingen, maar ze geven mensen tegelijkertijd vrijheid en verantwoordelijk.
  • Ze nemen mensen aan met zelfdiscipline die niet gemanaged hoeven te worden.
  • Ze geven leiding aan het systeem en niet aan mensen.

 

 

Comfort aan huis