solutions4care

Wie zijn wij

Creatieve denkers en doeners

Voor focus en eenvoud in de zorg

 

Succesvol veranderen

Veranderen met houvast

dat is wat wij bieden. 

 

Succesvol omdat:

Wij weten wat werkt

Hoe angst en vermijding

ons kan belemmeren

 

 

1.Interim manager Meldkamer ambulancezorg Noord Nederland

Leiding geven aan het team

Plan ontwikkeling meldkamer 2.0

 

2. Interim manager Cordaan

Veranderingsbegeleiding EMB

Leiding geven aan 3 teams

 

3. Transitiemanager Westerholm

 • Implementatie zelforganiserende teams
 • Verlagen van de werkdruk
 • Verlagen van het ziekteverzuim vN 14% naar 3,5%
 • Verlagen van de overhead kosten
 • Ontwikkelen van een visie op eten en drinken
 • Geven van trainingen

4. Projectleider regionaal kompas 2.0

 • Centrum gemeente Deventer
 • Opstellen meerjarenvisie maatschapppelijk opvang en beschermd wonen
 • Opstellen uitvoeringsplan
 • Evaluatie bijzonder zorgteam
   

 5. Adviseur teamontwikkeling Koninklijke Van Gorcum

 • Teamrol analyse
 • Vergroten lerende vermogen en zelfsturing 


6. Adviseur zelforganisatie

 • ‚ÄčTeams begeleiden
 • Zelfvertrouwen vergroten
 • Ondernemerschap ontwikkelen 


7. Interim manager InteraktContour

 • Implementatie van zelforganiserende teams
 • Veranderingsbegeleiding 


8. Fusie maatschappelijke opvang

 • Begeleiding en advies Bestuurders
 • Opstellen stappenplan
 • Opstellen reorganisatieplan


9. Reorganisatie en fusie Bureau Jeugdzorg

 • Begeleiding en advies Bestuurders
 • Opstellen stappenplan
 • Opstellen reorganisatieplan


10. Nieuwe verdienmodellen zorg- en reintegratie ondernemingen 

11. Programmamanager Veilig Thuis Groningen

12. Projectleider inkooporganisatie 23 gemeenten

 • Opzet van een inkooporganisatie voor 23 gemeenten 


13. Fusie ouderenzorg en ziekenhuizen

 • Opstellen visie en missie
 • Bedrijfsvoeringsplan opstellen
 • Marketingplan opstellen
 • Personele reorganisatie


14. Thuiszorg

 • Innovaties
 • Kwaliteitszorg 


15. Provincie (interim verandermanager)

 • Samenwerking intern en extern verbeteren
 • Gedragsverandering
 • Vergroten klantgerichtheid
 • Aanpassen van de werkprocessen 


16. Zorginstelling (interim afdelingshoofd)

 • Kwaliteit verbeteren
 • Marktaandeel en omzet vergroten
 • Samenwerking team verbeteren


17. Zorginstelling (advies en implementatie)

 • Nieuwe voedingsconcepten implementeren
 • Ondernemerschap keukens vergroten
 • Flexibiliteit vergroten
 • Kosten beheersen


18. 6emeenten

 • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opleiden en begeleiden
 • Gezamenlijk ondernemingsplan opstelllen


19. Ziekenhuizen en verpleeghuizen

 • Projectleider fusie op het gebied van voeding en gastvrijheid


20. Bondsbestuur

 • Trainer van een bondsbestuur


21. Trainer welzijn

 • trainer van vrijwilligers 

Comfort aan huis